PROCESBEGELEIDING. Begeleiding tijdens verandertrajecten


Veranderende omstandigheden en veranderende markten zorgen voor veranderingen binnen uw organisatie. Dit kan leiden tot (ingrijpende) verandertrajecten. Als organisatie is het van belang dat u zo’n traject goed voorbereidt en ervoor zorgt dat u uw medewerkers, klanten en samenwerkingspartners actief betrekt in het proces. Het PersoneelsHuys kan u hierbij helpen. Onze procesbegeleiding is erop gericht om de belangen van betrokkenen op elkaar én op een gemeenschappelijke koers af te stemmen.

Begeleiding bij ontslag, verzuim en re-integratie

Het PersoneelsHuys beschikt bovendien over de kennis en ervaring om organisaties te begeleiden tijdens ontslag-, verzuim- en re-integratieprocessen. U kunt bij ons terecht voor de begeleiding bij individuele en collectieve ontslagprocedures, procesbegeleiding bij langdurig complexe verzuimdossiers en re-integratietrajecten.

linkbutton.png Personeel & Organisatie

_DSC4804_72dpi.jpg