P&O SCAN. Oog voor uw personeelsbeleid.


Waar staat u met uw personeelsbeleid? Het PersoneelsHuys kan u helpen bij het maken van een P&O scan van uw organisatie. Deze scan geeft inzicht in uw personeelsbeleid en brengt eventuele problematiek en aandachtsgebieden aan het licht.

Onderdelen die tijdens een P&O scan aan bod kunnen komen:

  • personeelsadministratie
  • personeelsvoorziening
  • personeelsontwikkeling
  • arbeidsvoorwaarden
  • verzuim en arbeidsomstandigheden
  • medewerkerstevredenheidsonderzoek
Resultaat van de scan

Iedere organisatie is anders, zo ook de uitkomst van de scan. Op basis van de uitkomsten van de P&O scan bespreken we de te nemen vervolgstappen. Een P&O scan kan resulteren in een advies, begeleiding bij een verandertraject of volledige ondersteuning voor het op orde krijgen van uw personeelsadministratie. Afhankelijk van de uitkomst kan gekozen worden voor interim management, procesbegeleiding of organisatieadvies.

linkbutton.png Personeel & Organisatiephotoright.png