PAYROLL. Voor u de lusten, niet de lasten.


Bij Het PersoneelsHuys kunt u uw werknemers op de payroll plaatsen. U bent dan functioneel werkgever en besteedt het juridisch werkgeverschap uit aan Het PersoneelsHuys. Dit betekent dat wij een arbeidsrelatie aangaan met de medewerkers die door uzelf geselecteerd en geworven zijn. U hoeft zich niet meer te bekommeren over salariëring, arbeidsvoorwaarden, de uitbetaling van vakantiedagen, loonheffing- en pensioenafdrachten.

Kostenbesparing

Doorgaans is een payroller goedkoper dan een medewerker in vaste dienst. U bespaart immers op een flink aantal administratieve handelingen en verlaagt uw werkgeversrisico, bijvoorbeeld in geval van ziekte of ontslag van de werknemer.

Bij Payrolling draagt Het PersoneelsHuys zorg voor:

  • een tijdige verloning van uw medewerkers
  • alle salarisgerelateerde vragen van uw medewerkers
  • een correcte verwerking van salarismutaties
  • de toepassing van relevante cao’s
  • het doen van ziekmeldingen
  • het beheer van contracten en uitzendovereenkomsten
  • het afdragen van werkgevers- en werknemerspremies
linkbutton.png Tijdelijk personeel