Certificering


Het PersoneelsHuys is lid van de Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Daarnaast zijn we in het bezit van het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Hiermee voldoet Het PersoneelsHuys aan de strenge eisen die worden gesteld aan personeelsadministratie, loonadministratie en identificatieplicht.

Het SNA-keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN-4400-2, die het inlenen van arbeid en het uitbesteden en (onder)aannemen van werk gemakkelijker en fraudebestendiger maakt. 

linkbutton.png Over ons