Detacheren: flexibele bezetting met garantie op continuïteit

Bij detachering treedt een werknemer bij ons in dienst, waarna we hem of haar uitlenen aan een derde partij: uw organisatie bijvoorbeeld. Zo profiteert u van een flexibele bezetting en heeft u voldoende garantie op continuïteit. De werknemer ontvangt een contract voor bepaalde tijd. Van tevoren spreken we af hoe lang de opdracht gaat duren, daarna stopt de overeenkomst. Gedurende de contractperiode fungeert Het PersoneelsHuys als juridisch werkgever en draagt het de volledige werkgeversrisico’s bij ziekte en ontslag.

Bij detachering draagt Het PersoneelsHuys zorg voor:

  • de werving van geschikte ervaren kandidaten
  • de selectieprocedure (sollicitatiegesprekken, controle van diploma’s en referenties)
  • het opstellen en beheren van detacheringsovereenkomsten
  • een tijdige verloning van de medewerker
  • alle salarisgerelateerde vragen van de medewerker
  • een correcte verwerking van salarismutaties
  • de toepassing van relevante cao’s
  • werkgeversrisico’s als ziekte en ontslag
  • het afdragen van werkgevers- en werknemerspremies